CASE: vastgoed kopen met de IPT

Auteur: Dieter De Milde
Topic: Pensioen
Dat zal net genoeg zijn om het tuinhuis mee te betalen.

In bovenstaande klantenquote is de ontgoocheling te voelen, toch wist de humor waarmee die gecommuniceerd werd ons een kamerbrede glimlach te ontlokken.

 

De aanleiding?

Eén van onze klanten was van zin om te investeren in vastgoed. Dat kan op de gekende manieren, via de bank. Al hebben zelfstandigen nog een extra mogelijkheid. Ze kunnen namelijk in bepaalde omstandigheden gebruikmaken van hun pensioenopbouw. Iedereen kent pensioensparen en de meesten zijn op de hoogte van de voordelen van een VAPZ. De overheid geeft de zelfstandige namelijk een duwtje in de rug om zelf pensioenkapitaal op te bouwen door de premies die ze betalen/sparen (deels) in mindering te brengen op hun belastingfactuur.

Een minder gekende oplossing (behalve onder Octavio-klanten uiteraard) is de IPT of de individuele pensioentoezegging. Dit is enkel van toepassing voor zelfstandigen met een vennootschap.

De voordelen:

  • Premies integraal aftrekbaar als beroepskost, en dus volledig betaalbaar met de vennootschap
  • Veel voordeliger om geld uit te halen dan via loon
  • Opgespaard geld is beschermd bij faillissement
  • Er kan een waarborg arbeidsongeschiktheid en/of overlijden aan gekoppeld worden

 

Last but not least, en in dit voorbeeld waar het hem om draait:

  • IPT is een formule waaruit je een voorschot kan opvragen om te bouwen of renoveren

Het probleem?

Toen onze backoffice de grootte van het op te vragen voorschot voor de klant in ons voorbeeld had becijferd werden we gediend van bovenstaande tuinhuis repliek.

Maar hoe komt het nu dat het opnemen van een voorschot vaak in de picture komt als voordeel wanneer het over dit soort formules gaat, als het dan toch slechts het tuinhuis blijkt te dekken?

In dit geval eenvoudig uit te leggen:

De IPT was op moment van berekening 5 jaar lopende met een maandelijkse premie van 350€

Het op te vragen voorschot wordt berekend op basis van hetgeen reeds in het contract werd gestort. Er wordt geen 7-cijferig bedrag ter beschikking gesteld als je jaarlijks een 4-cijferig bedrag stort. Enigszins logisch, niet?

Het advies?

Handig, horen we u al licht ironisch denken, zo’n financieel adviseur waar je advies van krijgt waar je weinig mee kan.

Laat dat nu niet meteen onze stijl zijn, dus gingen we weer aan het cijferen. Een beter alternatief vonden we in de vorm van een mogelijke wedersamenstelling van de IPT.

In mensentaal uitgelegd:

Als je, zoals in het contract in dit voorbeeld, nog weinig hebt kunnen sparen kan de IPT als waarborg aan de bank of maatschappij gegeven worden. Dit uiteraard op voorwaarde dat je er verder in blijft storten. Dit maakt het mogelijk om zelfs pensioenkapitaal dat nog niet aanwezig is al aan het werk te zetten.

Het uiteindelijke resultaat?

Indien de klant kiest om hierop in te gaan dan kan hij een kapitaal opvragen van een kleine 200.000€. Nu hebben we al veel prachtige tuinhuizen gezien, maar eentje die dit kapitaal overstijgt zou voor ons eerlijk gezegd toch ook een zeldzaamheid zijn.

Mikt u ook hoger dan het tuinhuis? Geef ons dan gerust een seintje.

Meer info?